Türkiye
Site Haritası | Kariyer | Forum | Ana Sayfa
| Hizmetlerimiz | Bültenlerimiz | Mevzuat | Uyuşmazlıklar | Basın Odası | Medyada Biz | Hakkımızda
e-Müşteri Girişi
Kod 
Şifre

 

Yeni Anayasa Taslağı

İlgili komisyonca hazırlanan yeni anayasa taslak taslağı. Okumak için tıklayınız.

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 405) (19.02.2011)

Elektronik beyanname uygulamasında aşağıda belirtilen değişiklikler...

Bazı Kamu Alacaklarını Yapılandıran Torba Yasanın Tam Metni (14.02.2011)

TBMMM 'nde kabul edilen Torba Yasanın detayları

6110 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (14.02.2011)

Danıştay, İdari Yargılama, Vergi Dava Daireleri...

6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (14.02.2011)

Yeni Türk Ticaret Kanununun herşeyi değiştirecek.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (14.02.2011)

Yeni Türk Ticaret Kanununun herşeyi değiştirecek.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (04.02.2011)

TBMMM 'nde 12.01.2011 tarihinde kabul edilen 6100 Saylı Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu

6101 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (04.02.2011)

TBMMM 'nde 11.01.2011 tarihinde kabul edilen 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunu 'nun uygulama şekli hakkında 6101 Saylı Kanun

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu (04.02.2011)

TBMMM 'nde 11.01.2011 tarihinde kabul edilen 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunu

Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğ (27.01.2011)

Bu Tebliğin amacı; Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveyi ve buna ilişkin uygulamayı ve Türkiye Muhasebe Standartları ile tek tip finansal tabloların düzenlenmesi ve finansal tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uygunluğunun sağlanmasına dair usul ve esasları..

Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğde Değişiklik?Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 210) (27.01.2011)

30/1/2007 tarih ve 26419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 42 Sıra no’lu Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan "TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar" Standardının..

Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/1) (25.01.2011)

Tebliğ’in Geçici 2 nci maddesinde yer alan “beşyüz Türk Lirası” ibareleri “beşyüzkırkbeş Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir...

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesinin üyelerine gönderdiği 14.01.2011 tarih ve 2011/1024 sayılı Görüş'üne Yorumumuz(24.01.2011)

İlgili konudaki yargı kararları yazımızın ekinde mevcuttur.

Vergi Finans Tv - Video görüntülerine ulaşmak için tıklayınız.
FORUM - Muhasebe, Finans ve Mali Hukuk Forumuna ulaşmak için tıklayınız.
Ege Haber gazetesinde yayımlanan köşe yazılarıma ulaşmak için tıklayınız.
Resmi Gazete - Bugün ve Arşiv için tıklayınız.
Bizimle çalışmak ister misiniz? Özgeçmişinizi oluşturmak için tıklayın.
Müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz için hazırladığımız dökümanlarımıza ulaşmak için tıklayınız.
Mali Mevzuata ulaşmak için tıklayınız.
Sizlere verebileceğimiz hizmetleri görmek için tıklayınız.
Düzenlediğimiz seminer notlarına ulaşmak ve düzenleyeceğimiz Seminerlere kayıt yaptırmak için tıklayınız.
* *
* *
Tümsiad - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği

©2005 Murat KÖSEOĞLU. Tüm hakları saklıdır.  Kullanım Şartları ve Yasal Uyarı | Sayfa Ziyareti | Sayfa Ziyaretcisi